Obchodní podmínky

Obecné

Tyto obchodní podmínky služby InstaMount.cz jsou platné ode dne 1. září 2018. Pokud s něčím z naších obchodních podmínek nesouhlasíte, tak neakceptujte tyto obchodní podmínky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu Instamount.cz umístěného na webovém rozhraní www.instamount.cz provozovaném firmou:

Společnost: VK Marketing s.r.o.
IČ: 08289841
Nejsme plátci DPH
Sídlem: Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice
E-mail pro komunikaci: info@levelio.cz
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 25. června 2019, oddíl C, vložka 43842

Adresa pro doručování: VK Marketing s.r.o, Dlouhá 39, Teplice 41501

Kontaktní e-mail: info@levelio.cz

jako provozovatelem​ webového rozhraní (dále​ jen „my​ “ nebo “Instamount.cz” nebo “Instamount”)

 


 

Specifikace poskytovaných služeb

Poskytovatel služby InstaMount.cz se zavazuje, že Instagram účty klientů budou použity pouze pro propagační účely, jež si klient objednal. Dále si poskytovatel služby InstaMount.cz vyhrazuje právo nezahájit propagaci, pokud účet klienta není alespoň 15 dní starý a neobsahuje alespoň 9 příspěvků.

Klient se také zavazuje, že provede propojení s propagačním systémem dle pokynů poskytovatele služby Instamount.cz. Dále se objednavatel služby zavazuje, že během smluvní doby bude dbát na pokyny poskytovatele služby InstaMount.cz.

Služba InstaMount.cz zaměří účet klienta na specifické cíle na Instagram síti (profily, hashtagy). Jedná se o naprosto legitimní a uznávanou verzi propagace, která umožňuje organický růst sledujících. Poskytovatel služby Instamount.cz se nezavazuje ke konkrétnímu počtu nových sledujících. To závisí pouze na kvalitě a zajímavosti Instagramu klienta a zároveň na dané cílové skupině. Vyjímky se kladou pouze v případě, že některý ze zástupců služby Instamount vysloví konkrétní garanci sledujících.

 


 

Platební podmínky

Klient souhlasí, že zaplacením služby InstaMount.cz, rozumí a akceptuje všechny podmínky poskytované služby. V případě podvodného jednání ze strany objednavatele si poskytovatel služby vyhrazuje právo přerušit službu bez nároku na vrácení zaplacené částky v jakékoli výši.

Klient je povinen zaplatit objednanou službu prostřednictvím služeb PayPal, Pays nebo bankovním převodem na bankovní účet s číslem 2701653601/2010. Při zadávání platby je klient povinen zadat variabilní symbol, který je při tvorbě objednávky vygenerován.

 


 

Instagram

Klient se zavazuje, že při využívání služby InstaMount.cz bude využívat Instagram pouze v souladu s Instagram pravidly k používání.

 


 

Odvolání a Odpovědnosti

Poskytovatel služby InstaMount.cz není v žádném směru odpovědný za zablokování účtu či smazání fotky síti Instagram na účtu klienta.

Poskytovatel služby InstaMount.cz není zodpovědný za jakékoli poškození účtu klienta.

Poskytovatel služby InstaMount.cz není zodpovědný za výpadky a aktualizace služby Instagram. Pokud by z důvodu prokázané aktualizace Instagramu nebylo možné provádět propagaci, má poskytovatel služby InstaMount.cz nárok na 90 denní pozastavení propagace klienta za účelem nápravy.

 


 

Vrácení peněz

Objednavatel má právo vznést požadavek o přerušení služby InstaMount.cz do 14 dnů od zahájení propagace. Dále je objednavatel povinen takový to požadavek vznést odesláním elektronické zprávy na schránku poskytovatele info@instamount.cz. Poskytovatel služby Instamount.cz si vyhrazuje právo 48h na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovění, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba Instamount.cz bude vypnuta následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě schválení bude objednavateli vrácena taková částka, která odpovídá počtu dnů od doby vypnutí služby do konce původně sjednaného období poskytování služby. (Příklad: Objednavatel si objedná 30ti denní balík a při 5. dni bude schváleno přerušení, následující den bude služba vypnuta a následně poskytovatel pošle částku odpovídající 24 dnům služby ve prospěch objednavatele). Nevratný jednorázový připojovací poplatek k systému je 250 Kč.

Objednavateli zaniká nárok na jakékoli vrácení peněz, nebo náhrady propagačního období na náklady poskytovatele, v případě, že je výsledek propagace nižší, než spodní ORIENTAČNÍ hodnota nárůstu zmíněná na webu poskytovatele, pokud se prokáže, že si objednavatel (ať už v minulosti nebo během propagačního období) zakoupil instantní falešné sledující.

Objednavateli zaniká nárok na jakékoli vrácení peněz nebo náhrady propagačního období v případě, že získal více sledujících,  než je spodní orientační hodnota nárůstu zmíněná na webu poskytovatele.


 

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k naplnění objednávky. Údaje jako je jméno Instagram účtu bude použit pro propagaci účtu na našem externím systému. Pouze tento jediný údaj bude veřejně přístupný v externím systému.