Obchodní podmínky

Obecné

Tyto obchodní podmínky služby Instamount.cz jsou platné ode dne 27. prosince 2022. Pokud s něčím z naších obchodních podmínek nesouhlasíte, tak neakceptujte tyto obchodní podmínky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu Instamount.cz umístěného na webovém rozhraní www.instamount.cz nebo instamount.cz provozovaném:

IČ: 06901786
Sídlem: Krupka, Na Hrázi 162/9, PSČ 41741
E-mail pro komunikaci: info@instamount.cz

jako provozovatelem webového rozhraní (dále jen „my “ nebo “Instamount.cz” nebo “Instamount”)

Specifikace poskytovaných služeb

Poskytovatel služby Instamount.cz se zavazuje, že Instagram účty klientů budou použity pouze pro propagační účely, jež si klient objednal. Dále si poskytovatel služby Instamount.cz vyhrazuje právo nezahájit propagaci, pokud účet klienta není alespoň 15 dní starý a neobsahuje alespoň 9 příspěvků. Poskytovatel služby Instamount.cz si také vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky a vrácení peněz zpět, pokud nebude účet adekvátní kvality pro zahájení propagace.

Klient se také zavazuje, že provede propojení s propagačním systémem dle pokynů poskytovatele služby Instamount.cz. Dále se objednavatel služby zavazuje, že během smluvní doby bude dbát na pokyny poskytovatele služby Instamount.cz.

Poskytovatel služby Instamount.cz se nezavazuje ke konkrétnímu počtu nových sledujících. Čísla v ceníku jsou pouze orientační.

Poskytovatel služby Instamount.cz se nezavazuje k nárůstu aktivity na Instagram účtu v podobě lajků, komentářů ani objednávek. Předmětem služby Instamount.cz je pouze nárůst reálných CZ/SK sledujících. (reálných znamená, že nejde o automatizované účty vytvořené naší službou)

Slovo “propagace” není myšleno slovo ve smyslu “marketingová propagace”, ale ve smyslu obecném, tedy ve smyslu “šíření” účtu. Propagace není 100% přesně cílená.

Platební podmínky

Klient souhlasí, že zaplacením služby Instamount.cz, rozumí a akceptuje všechny podmínky poskytované služby. V případě podvodného jednání ze strany objednavatele si poskytovatel služby vyhrazuje právo přerušit službu bez nároku na vrácení zaplacené částky v jakékoli výši.

Klient je povinen zaplatit objednanou službu prostřednictvím služeb Stripe. Je-li to potřeba, při zadávání platby je klient povinen zadat variabilní symbol, kterým je číslo objednávky nebo číslo proforma faktury.

Instagram

Klient se zavazuje, že při využívání služby Instamount.cz bude využívat Instagram pouze v souladu s Instagram pravidly k používání.

Odvolání a odpovědnosti

Poskytovatel služby Instamount.cz není v žádném směru odpovědný za zablokování účtu či smazání fotky síti Instagram na účtu klienta.

Poskytovatel služby Instamount.cz není zodpovědný za jakékoli poškození účtu klienta.

Poskytovatel služby Instamount.cz není zodpovědný za výpadky a aktualizace služby Instagram. Pokud by z důvodu aktualizace Instagramu nebylo možné provádět propagaci, má poskytovatel služby Instamount.cz nárok na 90 denní pozastavení propagace klienta za účelem nápravy.

Poskytovatel služby Instamount.cz není zodpovědný za úbytek sledujících po skončení doby propagace Instagramu.

Vrácení peněz

Objednavatel má právo vznést požadavek o přerušení služby Instamount.cz do 14 dnů od zahájení propagace. Dále je objednavatel povinen takovýto požadavek vznést odesláním elektronické zprávy na emailovou schránku poskytovatele info@instamount.cz. Poskytovatel služby Instamount.cz si vyhrazuje právo 72h na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovění, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba Instamount.cz bude vypnuta následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě schválení bude objednavateli vrácena taková částka, která odpovídá počtu dnů od doby vypnutí služby do konce původně sjednaného období poskytování služby. (Příklad: Objednavatel si objedná 30ti denní balík a při 5. dni bude schváleno přerušení, následující den bude služba vypnuta a následně poskytovatel pošle částku odpovídající 24 dnům služby ve prospěch objednavatele). Nevratný jednorázový připojovací poplatek k systému je 250 Kč.

Objednavateli zaniká nárok na jakékoli vrácení peněz, nebo náhrady propagačního období na náklady poskytovatele, v případě, že je výsledek propagace nižší, než spodní orientační hodnota nárůstu zmíněná na webu poskytovatele, pokud se prokáže, že si objednavatel (ať už v minulosti nebo během propagačního období) zakoupil instantní falešné sledující.

Objednavateli zaniká nárok na jakékoliv vrácení peněz nebo náhrady propagačního období v případě, že získal více sledujících, než je spodní orientační hodnota nárůstu zmíněná na webu poskytovatele.

Služba Instamount.cz NEGARANTUJE ani NESLIBUJE zvýšení aktivity Instagramu, objednávek a podobných věcí. Předmětem služby Instamount.cz je pouze nárůst sledujících ze zemí Česko a Slovensko. Tento nárůst může (ale nemusí) následně k dalšímu efektu pomoci.

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k naplnění objednávky. Údaj “název Instagram účtu” bude použit pro doporučování účtu na jiných systémech.